transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exosomes - characterisation of the RNA and protein cargo

Författare och institution:
Cecilia Lässer (Krefting Research Centre)
ISBN:
978-91-628-8667-7
Antal sidor:
170
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-06-13
Tidpunkt för examination:
09:00
Lokal:
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum
Opponent:
Mattias Belting
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
astma, body fluid, breast milk, chronic rhinosinusitis, exosomes, extracellular vesicles, nasal lavage, plasma, proteomics, RNA, saliva
Postens nummer:
179303
Posten skapad:
2013-06-27 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007