transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Divided Cities, Divided Schools

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Jonas Lindbäck (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Youth and Marginalisation: Young People from Immigrant Families in Scandinavia ,
ISBN:
978-18-72-76768-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Tufnell Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
179294
Posten skapad:
2013-06-26 19:23
Posten ändrad:
2016-05-04 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007