transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En lärares självkännedom

Författare och institution:
Ulla Andrén (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Undervisning och existens, s. 240
ISBN:
978-91-7173-333-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
professionell kunskap, självkännedom, självmedvetenhet, personlig utveckling, livsvärlds-fenomenologi, psykosyntes
Postens nummer:
179233
Posten skapad:
2013-06-26 12:19
Posten ändrad:
2014-09-24 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007