transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Great Contraction: the evolution of inter-industry wage differentials in Sweden 1930-1950

Författare och institution:
Joacim Waara (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Frontier research in social and economic history, Valencia Juni 13, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Wages, Institutions
Postens nummer:
179094
Posten skapad:
2013-06-24 14:32
Posten ändrad:
2013-10-08 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007