transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förord

Författare och institution:
Elisabeth Bladh (Institutionen för språk och litteraturer); Magnus Pettersson Ängsal (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Översättning, stil och lingvistiska metoder. Elisabeth Bladh och Magnus P. Ängsal (red.), s. 1-7
ISBN:
978-91-979921-1-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
stilistik, översättning, språk, litteratur
Postens nummer:
179080
Posten skapad:
2013-06-24 13:24
Posten ändrad:
2013-07-03 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007