transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rasmus Fleischer, Musikens politiska ekonomi (The political economy of music),

book review

Författare och institution:
Staffan Albinsson (Institutionen för ekonomi och samhälle)
Publicerad i:
Scandinavian Economic History Review, 61 ( 2 ) s. 197-207
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
178953
Posten skapad:
2013-06-21 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007