transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preoperative functional MRI of number processing in left trigonal meningioma.

Författare och institution:
Åsa Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Daniel T Nilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Clinical neurology and neurosurgery, 115 ( 9 ) s. 1876-1878
ISSN:
1872-6968
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
178921
Posten skapad:
2013-06-20 10:39
Posten ändrad:
2013-11-26 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007