transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om särbegåvning som naturresurs

Författare och institution:
Susanne Dodillet (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, 2013 ( 2 ) s. 16-19
ISSN:
2000-429X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Särbegåvning
Postens nummer:
178841
Posten skapad:
2013-06-19 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007