transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neolitisering i Västsverige. En översikt över källäget

Författare och institution:
Karl-Göran Sjögren (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Kaul, F & Sörensen, L (red): Agrarsamfundenes expansion i nord. Symposium på Tanums Hällristningsmuseum, Underslös, Bohuslän, 25. – 29. maj 2011, s. 73-86
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
178736
Posten skapad:
2013-06-18 07:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007