transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spin-orbit interactions in a helical Luttinger liquid with a Kondo impurity

Författare och institution:
Erik Eriksson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, 87 s. 235414
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The combined effect of Rashba and Dresselhaus spin-orbit interactions on the physics of a helical Luttinger liquid coupled to a Kondo impurity is studied. A Rashba coupling can potentially destroy the Kondo singlet formation in certain parameter regimes [Phys. Rev. B 86 161103 (2012)]. This effect is here shown to vanish for sufficiently strong Dresselhaus interaction. The transport properties of the system are investigated by calculating electrical conductance, current and current fluctuations, and thermal conductance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
Postens nummer:
178700
Posten skapad:
2013-06-17 21:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007