transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ocklusionens betydelse i klinisk tandvård

Författare och institution:
Gunnar E Carlsson (Institutionen för odontologi); Anders Johansson (-)
Publicerad i:
Tandläkartidningen, 105 ( 8 ) s. 64–70
ISSN:
0039-6982
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Uppfattningarna varierar om hur ocklusionen ska definieras och undersökas och hur ocklusala problem ska behandlas. Nya kunskaper om hjärnans neuroplasticitet kan bidra till ökad förståelse av patienters anpassning till olika typer av protetiska behandlingar och variationer i ocklusal utformning
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
bettlägen, bettsknor, ideal ocklusion, käkfunktionsstörningar, käkregistrering
Postens nummer:
178682
Posten skapad:
2013-06-17 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007