transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intussusception at four separate locations in the small intestine. Case report.

Författare och institution:
Styrbjörn Friman (Medicinska institutionen); Joar Svanvik (Medicinska institutionen); Göran Rådberg (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Acta chirurgica Scandinavica, 154 ( 7-8 ) s. 485-6
ISSN:
0001-5482
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A case of intussusception at four different locations in the small intestine is reported. Operative reduction of the interponates were performed with an uneventful postoperative course. The treatment of intussusception in adults is discussed and the literature is reviewed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adolescent, Female, Humans, Ileal Diseases, surgery, Ileocecal Valve, surgery, Intussusception, surgery, Jejunal Diseases, surgery
Postens nummer:
178600
Posten skapad:
2013-06-17 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007