transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Cognitive Architecture Based on Dual Process Theory

Författare och institution:
Claes Strannegård (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Rickard von Haugwitz (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Johan Wessberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Balkenius Christian (-)
Publicerad i:
Lecture Notes in Computer Science, 7999 s. 140-149
ISSN:
0302-9743
E-ISSN:
1611-3349
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Abstract. This paper proposes a cognitive architecture based on Kahneman’s dual process theory [1]. The long-term memory is modeled as a transparent neural network that develops autonomously by interacting with the environment. The working memory is modeled as a buffer containing nodes of the long-term memory. Computations are defined as processes in which working memory content is transformed according to rules that are stored in the long-term memory. In this architecture, symbolic and subsymbolic reasoning steps can be combined and resource-bounded computations can be defined ranging from formal proofs to association chains. Key words: cognitive architecture, dual process theory, computation, transparent neural network.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Ytterligare information:
Book Title: Artificial General Intelligence Book Subtitle: 6th International Conference, AGI 2013, Beijing, China, July 31 – August 3, 2013 Proceedings Editors: Kai-Uwe Kühnberger, Sebastian Rudolph & Pei Wang
Postens nummer:
178583
Posten skapad:
2013-06-17 09:28
Posten ändrad:
2016-09-20 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007