transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The dawn of medicine: ancient egypt and athotis, the king-physician.

Författare och institution:
Jakub Kwiecinski (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Perspectives in biology and medicine, 56 ( 1 ) s. 99-104
ISSN:
0031-5982
E-ISSN:
1529-8795
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The earliest physician recorded in history is Athotis (Aha), one of the first rulers of ancient Egypt. While it is debatable whether the story of a king-physician is a fact or just a legend, it is clear that ancient Egyptian medicine developed around the time of his reign. The fortunate combination of earlier medical observations, the development of script, and favorable social conditions made the dawn of ancient Egypt also the dawn of medicine.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Medicinens historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
178572
Posten skapad:
2013-06-17 02:09
Posten ändrad:
2013-07-11 08:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007