transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coding observations of the Member States and judgements of the Court of Justice of the EU under the preliminary reference procedure 1997-2008

Författare och institution:
Daniel Naurin (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Per Cramér (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen); Olof Larsson (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Sara Lyons (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen); Andreas Moberg (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen); Allison Östlund (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CERGUs projektrapportserie, ISSN 1404-238X; nr 2013:1
Antal sidor:
48
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
178543
Posten skapad:
2013-06-14 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007