transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rec. av Björn Olav Utvik, Islamismen

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Journal of Religion and Violence, 1 ( 1 ) s. 121-122
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Islamism, islamologi
Postens nummer:
178523
Posten skapad:
2013-06-14 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007