transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Universities struggling with accountability and trust: Insights from university-industry interactions in innovtive foods

Författare och institution:
Maureen McKelvey (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
Engvall, L and Scott, P. "Trust in Universities" Wenner-Gren International Series, s. 167-178
ISBN:
978-1-85578-194-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Portland Press Limited
Förlagsort:
London, UK
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This chapter relates the issue of accountability and trust in universities and higher educational institutes to the new logics of how to run universities. What we can agree upon is that universities have been changing radically in recent years, and especially in Europe. This chapter examines specific cases of university-industry interactions, involving long-term interactions between policy-makers, firms and university reseearchers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
university-industry, life sciences, accountability in universities
Ytterligare information:
This book is part of the Wenner-Gren International Series. The symposium was jointly arranged by Wenner-Gren and Academia Europaea.
Postens nummer:
178377
Posten skapad:
2013-06-13 11:56
Posten ändrad:
2013-06-13 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007