transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reactive astrocytes, astrocyte intermediate filament proteins and their role in the disease pathogenesis.

Författare och institution:
Milos Pekny (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Michelle J Porritt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Yolanda de Pablo (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Marcela Pekna (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ulrika Wilhelmsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
The Cytoskeleton: Imaging, Isolation, and Interaction. , s. 299-319
ISBN:
978-1-62703-265-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Humana Press
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
Postens nummer:
178356
Posten skapad:
2013-06-13 09:57
Posten ändrad:
2013-08-21 16:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007