transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recovery after stabilising surgery for "flail chest".

Författare och institution:
Monika Fagevik Olsén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi); David Pazooki (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Hans Granhed (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning)
Publicerad i:
European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 39 ( 5 ) s. 501-506
ISSN:
1863-9933
E-ISSN:
1863-9941
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård ->
Traumatologi
Postens nummer:
178347
Posten skapad:
2013-06-13 09:39
Posten ändrad:
2013-10-29 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007