transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detecting lies about past and future actions: The Strategic Use of Evidence (SUE) technique and suspects’ strategies

Författare och institution:
Franziska Clemens (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X; nr 277
ISBN:
9789162886929
Antal sidor:
79
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-05-31
Tidpunkt för examination:
10:00
Lokal:
Föreläsningssal 1, Haraldsgatan 1, Psykologiska institutionen
Opponent:
Professor, Pekka Santilla, Åbo Akademi University
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
deception detection strategic use of evidence counter-interrogation strategies true and false intentions
Postens nummer:
178345
Posten skapad:
2013-06-13 09:37
Posten ändrad:
2013-06-14 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007