transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

That's how people grow up: Identity formation in emerging adulthood

Författare och institution:
Maria Wängqvist (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X; nr 273
ISBN:
9789162886660
Antal sidor:
77
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-04-26
Tidpunkt för examination:
10:00
Lokal:
Föreläsningssal 1, Haraldsgatan 1, Psykologiska institutionen
Opponent:
Dr. Moin Syed, University of Minnesota
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Identity formation Occupation Romantic relationships Psychological distress Body image Gender issues Emerging adulthood
Postens nummer:
178341
Posten skapad:
2013-06-13 09:27
Posten ändrad:
2013-06-14 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007