transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early versus delayed oxytocin augmentation in nulliparous women with prolonged labour--a randomised controlled trial.

Författare och institution:
Anna Dencker (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Liselotte Bergqvist (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Lars Ladfors (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); L S Thorsén (-); Håkan Lilja (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 116 ( 4 ) s. 530-6
ISSN:
1471-0528
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study the effects of early versus delayed oxytocin augmentation on the obstetrical and neonatal outcome in nulliparous women with spontaneous but prolonged labour.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
Nyckelord:
Adult, Analgesia, Obstetrical, statistics & numerical data, Drug Administration Schedule, Female, Humans, Labor, Induced, methods, Obstetric Labor Complications, drug therapy, Oxytocics, administration & dosage, Oxytocin, administration & dosage, Pregnancy, Pregnancy Outcome, Prospective Studies
Postens nummer:
178322
Posten skapad:
2013-06-12 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007