transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Outcomes of allogeneic hematopoietic cell transplant in patients with dyskeratosis congenita.

Författare och institution:
Shahinaz M Gadalla (-); Carmem Sales-Bonfim (-); Jeanette Carreras (-); Blanche P Alter (-); Joseph H Antin (-); Mouhab Ayas (-); Prasad Bodhi (-); Jeffrey Davis (-); Stella M Davies (-); Eric Deconinck (-); H Joachim Deeg (-); Reggie E Duerst (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ardeshir Ghavamzadeh (-); Neelam Giri (-); Frederick D Goldman (-); E Anders Kolb (-); Robert Krance (-); Joanne Kurtzberg (-); Wing H Leung (-); Alok Srivastava (-); Reuven Or (-); Carol M Richman (-); Philip S Rosenberg (-); Jose Sanchez de Toledo Codina (-); Shalini Shenoy (-); Gerard Socié (-); Jakub Tolar (-); Kirsten M Williams (-); Mary Eapen (-); Sharon A Savage (-)
Publicerad i:
Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation, 19 ( 8 ) s. 1238-1243
ISSN:
1523-6536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We describe outcomes after allogeneic transplantation in 34 patients with dyskeratosis congenita transplanted between 1981 and 2009. The median age at transplantation was 13 years (range 2 - 35). Approximately 50% of transplants were from related donors. Bone marrow was the predominant source of stem cells (n=24/34). The day-28 probability of neutrophil recovery was 73% and the day-100 platelet recovery was 72%. The day-100 probability of grade II-IV acute GVHD and the 3-year probability of chronic GVHD were 24% and 37%, respectively. The 10-year probability of survival was 30%; 14 patients were alive at last follow-up. Ten deaths occurred within 4 months from transplantation due to graft failure (n=6) or other transplant-related complications; 9 of these patients had been transplanted from mismatched related or from unrelated donors. Another 10 deaths occurred after 4 months; 6 of them occurred more than 5 years from transplantation, 4 of these were attributed to pulmonary failure. Transplant-regimen intensity and transplants from mismatched related or unrelated donors were associated with early mortality. Transplantation of grafts from HLA-matched siblings with cyclophosphamide-containing non-radiation regimens was associated with early low toxicity. Late mortality was attributed mainly to pulmonary complications and likely related to the underlying disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Hematopoietic stem cell transplantation, dyskeratosis congenita
Postens nummer:
178318
Posten skapad:
2013-06-12 14:24
Posten ändrad:
2013-08-16 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007