transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Young Swedes Support for Dictatorship and Democracy?

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Committee on Culture, Riksdagen (Parliament of Sweden), Stockholm, 15 February,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
178312
Posten skapad:
2013-06-12 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007