transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in thymidine phosphorylase gene expression related to treatment of rectal cancer.

Författare och institution:
Kristoffer Derwinger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Elinor Bexe-Lindskog (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Erik Palmqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Yvonne Wettergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Anticancer research, 33 ( 6 ) s. 2447-51
ISSN:
1791-7530
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The enzyme thymidine phosphorylase (TYMP) has tumor-promoting functions and its expression is often elevated in tumors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Radiotherapy, capecitabine, chemotherapy, pemetrexed, rectal cancer, thymidine phosphorylase
Postens nummer:
178288
Posten skapad:
2013-06-12 10:55
Posten ändrad:
2015-06-16 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007