transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Correction: Gastric Bypass Surgery Is Followed by Lowered Blood Pressure and Increased Diuresis - Long Term Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) Study.

Författare och institution:
Peter Hallersund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Lars Sjöström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Torsten Olbers (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Hans Lönroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Peter Jacobson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ville Wallenius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Ingmar Näslund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lena M Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars Fändriks (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning)
Publicerad i:
PloS one, 8 ( 5 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
[This corrects the article on p. e49696 in vol. 7.].
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
178236
Posten skapad:
2013-06-11 11:38
Posten ändrad:
2015-10-14 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007