transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New roles for new and old social security actors – Sweden

Författare och institution:
Sara Stendahl (Juridiska institutionen); Thomas Erhag (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
The Role of Non-Public Actors in Social Security, Department of Law, University of Gothenburg, 9-11 May 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
178202
Posten skapad:
2013-06-11 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007