transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cord-forming mycobacteria induce DNA meshwork formation by human peripheral blood mononuclear cells

Författare och institution:
Bodil Jönsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Johan Bylund (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Bengt R Johansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Esbjörn Telemo (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Pathogens and Disease, 67 ( 1 ) s. 54-66
ISSN:
2049-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mononuclear phagocytes, that is, monocytes and macrophages, are central in the defense against
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
mycobacteria, human leukocyte, host defense, neutrophil extracellular traps, cystic-fibrosis, abscessus, tuberculosis, disease, phagocytosis, macrophages, leukocytes, virulence, variant
Postens nummer:
178197
Posten skapad:
2013-06-11 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007