transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cholesteryl Esters Accumulate in the Heart in a Porcine Model of Ischemia and Reperfusion

Författare och institution:
Christina Drevinge (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars O Karlsson (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marcus Ståhlman (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Thomas Larsson (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jeanna Perman Sundelin (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars Grip (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Linda Andersson (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Malin Levin (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Plos One, 8 ( 4 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Myocardial ischemia is associated with intracellular accumulation of lipids and increased depots of
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
endoplasmic-reticulum stress, myocardial-infarction, cell-death, apoptosis, cardiomyocytes, sphingolipids, lipotoxicity, ceramide, disease, tissues, lch j, 1957, journal of biological chemistry, v226, p497
Postens nummer:
178147
Posten skapad:
2013-06-10 14:09
Posten ändrad:
2013-11-28 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007