transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The First Symposium on Behavioral and Community Dentistry at the University of Gothenburg: Ulf Berggren and dental anxiety.

Författare och institution:
Magnus Hakeberg (Institutionen för odontologi); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Ulla Wide Boman (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
European journal of oral sciences, 121 ( 3 Pt 2 ) s. 219-220
ISSN:
1600-0722
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
Postens nummer:
178083
Posten skapad:
2013-06-09 16:32
Posten ändrad:
2013-06-14 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007