transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lesing i kunnskapssamfunnet

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Dyslexi, 2 s. 20-21
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
178077
Posten skapad:
2013-06-09 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007