transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Difference in Particle Transport Between Two Coastal Areas in the Baltic Sea Investigated with High-Resolution Trajectory Modeling

Författare och institution:
Hanna Corell (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Kristofer Döös (-)
Publicerad i:
Ambio, 42 ( 4 ) s. 455-463
ISSN:
0044-7447
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A particle-tracking model based on high-resolution ocean flow data was used to investigate particle
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Sediment, Particle transport, Particle-tracking model, Resuspension, Lagrangian, Residence time, settling velocity, cohesive sediment, water exchange, wave
Postens nummer:
178054
Posten skapad:
2013-06-07 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007