transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjer från Iran i Sverige och teoretiska angreppssätt.

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
IMER, Lund, Sverige.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
178046
Posten skapad:
2013-06-07 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007