transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etnicitet. Begreppbart.

Författare och institution:
Hanna Wikström (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
9789147088980
Antal sidor:
128
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
178033
Posten skapad:
2013-06-07 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007