transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Images of the past

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för historiska studier); Anders Gustafsson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
E-Learning Archaeology. The Heritage Handbook, s. 94-105
ISBN:
9789078863762
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
University of Amsterdam
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Nyckelord:
Kulturarv, arkeologi
Postens nummer:
178027
Posten skapad:
2013-06-07 11:43
Posten ändrad:
2013-06-11 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007