transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minimalinvasiv tandvård

Författare och institution:
Torgny Alstad (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Aktuel Nordisk Odontologi 2013, s. 51-62
ISBN:
978-87-628-1186-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Munksgaard
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
operativ kariesterapi, minimalinvasiv behandling
Ytterligare information:
http://munks.gyldendal-uddannelse.dk/Books/Odontologi/9788762811867
Postens nummer:
177885
Posten skapad:
2013-06-04 09:02
Posten ändrad:
2013-08-21 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007