transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Harmoniska möten. Tema-artikel om hot och våld i socialt arbete/Kunskapsläge

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socionomen - Facktidskrifen för kvalificerat socialt arbete, ( 4 ) s. 18-22
ISSN:
0283-1929
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Hot, våld, socialt arbete, profession, statistik, Arbetsmiljöverket, utbildning, skadeprevention, forskning, förebyggande arbete, harmoniska möten, socialsekreterare
Postens nummer:
177884
Posten skapad:
2013-06-04 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007