transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bicarbonate-sensitive cysteine induced elevation of extracellular aspartate and glutamate in rat hippocampus in vitro

Författare och institution:
Abdul-Karim Abbas (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Kent Jardemark (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Anders Lehmann (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Stephen Weber (-); Mats Sandberg (Institutionen för anatomi och cellbiologi)
Publicerad i:
Neurochemistry International, 30 ( 3 ) s. 253-259
ISSN:
0197-0186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The effect of different concentrations of cysteine (0.125, 0.25, 0.5 and 1 mM) on the net efflux of endogenous amino acids was studied by the incubation of rat hippocampal slices. Addition of cysteine (1 mM) in bicarbonate containing low K+ medium (5 min) selectively increased the basal net efflux of glutamate and aspartate by 370% and 396%, respectively. High K+ media (50 mM) containing cysteine (1 mM) evoked the net efflux of glutamate and aspartate by 1 454% and 1 019%, respectively. The corresponding effects in control slices without cysteine were 669% and 404%, respectively. No changes were observed on the concentrations of GABA, glutamine and taurine. The cysteine oxidation products, cysteine sulfinate (0.5 μM) and cystine (0.25 mM) were without effects. The effect of cysteine (0.5 mM) was dramatically reduced in media with no added bicarbonate/CO2. Thus, cysteine in a bicarbonate-sensitive manner selectively increases the extracellular concentration of excitotoxic amino acids in adult rat brain in vitro, possibly by interfering with the carrier-mediated glutamate uptake/ release
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
uptake; cysteine sulfinate; cystine; carrier; diacidic; carbon dioxide
Postens nummer:
177883
Posten skapad:
2013-06-04 07:24
Posten ändrad:
2016-08-30 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007