transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laparoscopic gastric bypass: development of technique, respiratory function, and long-term outcome.

Författare och institution:
Torsten Olbers (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Hans Lönroth (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Monika Fagevik Olsén (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för gastroforskning); Lars Lundell (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Obesity surgery, 13 ( 3 ) s. 364-70
ISSN:
0960-8923
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Roux-en-Y gastric bypass (RYGBP) is the preferred operation for the treatment of morbid obesity by many surgeons. Hereby we present the process by which laparoscopic RYGBP (LRYGBP) developed at our institution.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adult, Anastomosis, Roux-en-Y, adverse effects, methods, Body Mass Index, Cohort Studies, Female, Follow-Up Studies, Gastric Bypass, adverse effects, methods, Humans, Laparoscopy, adverse effects, methods, Male, Middle Aged, Obesity, Morbid, surgery, Postoperative Complications, epidemiology, Postoperative Period, Probability, Pulmonary Gas Exchange, Respiratory Function Tests, Retrospective Studies, Sweden, Time Factors, Treatment Outcome, Weight Loss
Postens nummer:
177866
Posten skapad:
2013-06-03 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007