transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning Study i förskolan

Författare och institution:
Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
ISBN:
9789144092980
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
177826
Posten skapad:
2013-06-03 10:35
Posten ändrad:
2014-01-09 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007