transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Computed Tomography vs. Digital Radiography Assessment for Detection of Osteolysis in Asymptomatic Patients With Uncemented Cups: A Proposal for a New Classification System Based on Computer Tomography.

Författare och institution:
Buster Sandgren (-); Joakim Crafoord (-); Göran Garellick (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Lars Carlsson (-); Lars Weidenhielm (-); Henrik Olivecrona (-)
Publicerad i:
The Journal of arthroplasty, 28 ( 9 ) s. 1608–1613
ISSN:
1532-8406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Digital radiographic images in the anterior-posterior and lateral view have been gold standard for evaluation of peri-acetabular osteolysis for patients with an uncemented hip replacement. We compared digital radiographic images and computer tomography in detection of peri-acetabular osteolysis and devised a classification system based on computer tomography. Digital radiographs were compared with computer tomography on 206 hips, with a mean follow up 10years after surgery. The patients had no clinical signs of osteolysis and none were planned for revision surgery. On digital radiographs, 192 cases had no osteolysis and only 14 cases had osteolysis. When using computer tomography there were 184 cases showing small or large osteolysis and only 22 patients had no osteolysis. A classification system for peri-acetabular osteolysis is proposed based on computer tomography that is easy to use on standard follow up evaluation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Computed Tomography (CT), Digital Radiographs (DR), Peri-Acetabular Osteolysis (PAO), metal cups, CT based classification system
Postens nummer:
177825
Posten skapad:
2013-06-03 10:31
Posten ändrad:
2013-11-19 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007