transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metalated nitriles: N- and C-coordination preferences of Li, Mg, and Cu cations

Författare och institution:
M. Purzycki (-); W. Liu (-); Göran Hilmersson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); F. F. Fleming (-)
Publicerad i:
Chemical Communications, 49 ( 41 ) s. 4700-4702
ISSN:
1359-7345
E-ISSN:
1364-548X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
C-13 NMR analyses of a series of metalated arylacetonitriles and cyclohexanecarbonitriles with the synthetically relevant metals Li, Mg, and Cu identifies the influence of the carbon scaffold and the nature of the metal on the preference for N- or C-metalation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
177711
Posten skapad:
2013-05-31 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007