transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Styrelsens användning av ekonomistyrning i entreprenöriella processer

Författare och institution:
Joakim Wahlberg (Företagsekonomiska institutionen)
Antal sidor:
192
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Datum för examination:
2013-05-24
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
CG-salen, Vasagatan 1, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Opponent:
Ek dr Marita Blomkvist, Sektionen för ekonomi och teknik, Högskolan i Halmstad
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Management control systems, board of directors, entrepreneurial processes
Postens nummer:
177680
Posten skapad:
2013-05-30 14:41
Posten ändrad:
2013-10-31 21:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007