transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etisk litteracitet - om filosofiska förutsättningar för att utveckla ämnesdidaktiska perspektiv med hänsyn till kursplanen i religionskunskap (Lgr11)

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, Tilde ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Ytterligare information:
Tilde - skriftserie nr. 1, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet
Postens nummer:
177593
Posten skapad:
2013-05-28 15:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007