transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktiemarknadsnämnden – en del av självregleringen på den svenska aktiemarknaden

Författare och institution:
Sandberg Annika (-); Rolf Skog (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
177465
Posten skapad:
2013-05-27 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007