transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ingen regel, bara undantag? Något om budplikt i Sverige och övriga EU

Författare och institution:
Rolf Skog (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Aktie, aktiebolag, aktiemarknad : en vänbok till Johan Munck,
ISBN:
9789185333479
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Corporate Governance Forum
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
177459
Posten skapad:
2013-05-27 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007