transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alte Mythen, neue Wendungen. Christoph Hein nimmt "Korrekturen" bekannter Erzählungen vor

[Christoph Hein: Vor der Zeit. Korrekturen. Berlin: Insel, 2013]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Livres – Bücher [. Un supplément du] Tageblatt, 19 (2013) ( Mai - Juin )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
177393
Posten skapad:
2013-05-27 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007