transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Even in sweden?Excluding the Included: Some Reflections on the Consequences of New Policies on Educational Processes and Outcomes, and Equity in Education

Författare och institution:
Girma Berhanu (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Transforming Practice: Critical issues in Equity, Diversity and Education, s. 9
ISBN:
978-1-85856-516-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Trentham Books Ltd
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Equity, diversity and education
Postens nummer:
177380
Posten skapad:
2013-05-25 18:45
Posten ändrad:
2013-05-25 18:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007