transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktiemarknadsnämnden 25 år - en antologi

Redaktör(er):
Johan Munch (-); Rolf Skog (Juridiska institutionen)
ISBN:
9789185333387
Antal sidor:
166
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Aktiemarknadsnämnd
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
När tiden för Aktiemarknadsnämndens 25-årsjubileum började närma sig tyckte vi inom nämnden att minnet av jubileet skulle bli mera bestående om tilldragelsen kunde avspegla sig i en liten jubileumsskrift. När skriften nu föreligger kan konstateras att den ger en god bild av nämndens verksamhet och av en del närliggande områden som är av särskild betydelse för nämnden. Vill man använda en akademisk terminologi har volymen mera prägel av vänbok än av festskrift, vilket också stämmer överens med den ursprungliga avsikten. Innehåll: Aktiemarknadsnämnden 25 år av Johan Munck Aktiemarknadsnämnden - en del av regleringen på aktiemarknaden av Claes Beyer Aktiemarknadsnämndens verksamhet - en tillbakablick av Rolf Skog Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv an Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Har Aktiemarknadsnämnden några sanktioner? Av Ragnar Boman Coping with change: a view from the UK Takeover Panel by Barbara Muston Den svenska takeover-regleringen - ett samspel mellan regelmarknaden och Aktiemarknadsnämnden av Göran Nyström & Erik Sjöman Incitamentsprogram - något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid av Klaes Edhall & Emil Byström Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor - utanför "Leo-området" av Svante Johansson Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden av Björn Kristiansson Ledamöter och experter i Aktiemarknadsnämnden under åren 1986-2011.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
177372
Posten skapad:
2013-05-24 16:43
Posten ändrad:
2013-05-27 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007