transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktiebolagslagen, del I-III : inkl suppl 6

Författare och institution:
Andersson Sten (-); Svante O. Johansson (Juridiska institutionen); Rolf Skog (Juridiska institutionen)
ISBN:
9789139015673
Antal sidor:
1912
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts Juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett Supplement 6. I arbetet har författningsförändringar intill SFS 2010:1516 kunnat beaktas. Även ny rättspraxis och nyutkommen litteratur har beaktats.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
177371
Posten skapad:
2013-05-24 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007